TH / EN

FAQ

Whatever you want to know about The Energy, you will find the answer here.

Whatever you want to know about The Energy, you will find the answer here.
 • 1
  จ่ายค่าส่วนกลางปีแรกครั้งเดียวเป็นอย่างไร และทางโครงการจะนำเงินส่วนใดมาบริหารค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีถัดๆ ไป และจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภายหลัง ?
 • บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงภาระค่าส่วนกลางในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นภาระผูกพันธ์ระยะยาวเป็นอย่างดีจึงเกิดแนวคิดที่จะหาวิธีที่จะทำให้ลูกบ้านของโครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ ทุกๆ โครงการไม่ต้องแบกรับภาระค่าส่วนกลางไปตลอดชีพ

  โครงการฯ จะเรียกเก็บค่าส่วนกลางล่วงหน้า 12 เดือนในอัตรา 50 บาทต่อตารางเมตร และเงินจัดตั้งกองทุนค่าส่วนกลางในอัตรา 1,000 บาทต่อตารางเมตร และโครงการฯ จะออกเงินสมทบกองทุนค่าส่วนกลางในอัตรา 1,000 บาทต่อตารางเมตร ทำให้กองทุนค่าส่วนกลาง ณ วันจัดตั้งจะมีจำนวนเงินถึงประมาณ 630 ล้านบาท โครงการฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ. บัวหลวง) เป็นผู้จัดการกองทุน โดยจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางในแต่ละปี และอาจเก็บสะสมไว้เป็นเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในปีใดมากกว่าค่าใช้จ่ายส่วนกลางของปีนั้นๆ ผลตอบแทนส่วนเกินจะเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในปีที่ผลตอบแทนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และในปีที่ผลตอบแทน รวมกับกำไรสะสมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายส่วนกลาง บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดไปในปีนั้น เพื่อให้ทุกๆ วันของคุณคือวันพักผ่อน หมดภาระและความกังวลเรื่องค่าส่วนกลางเพียงจ่ายล่วงหน้าปีแรกปีเดียว

 • 2
  ต้องจ่ายค่าส่วนกลางเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
 • ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในอัตราตารางเมตรละ 50 บาทต่อเดือน เรียกเก็บล่วงหน้าเพียง 12 เดือนแรกเท่านั้น จะเป็นเงิน 600 บาทต่อตารางเมตร โดยจะชำระเพียงครั้งเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด พร้อมกับเงินกองทุนในอัตราตารางเมตรละ 1,000 บาท ตามตารางด้านล่าง

  รายการค่าใช้จ่าย

  อัตราที่ต้องชำระ/ตารางเมตร

  ขนาดห้องชุด 
  (ตารางเมตร)

  ค่าส่วนกลาง
  และเงินกองทุนที่ต้องชำระ

  1. ค่าส่วนกลางชำระเพียงปีเดียว

  50 บาทต่อเดือน x 12 เดือน
  = 600 บาท/ตารางเมตร

  31

  600 บาท x 31 ตารางเมตร
  = 18,600 บาท

  2. เงินกองทุนนิติบุคคลชำระครั้งเดียว

  1,000 บาท/ตารางเมตร

  1,000 บาท x 31 ตารางเมตร
  = 31,000 บาท

  รวม จำนวนเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางปีแรกและเงินกองทุนนิติบุคคลที่ผู้ซื้อห้องชุดชำระเพียงครั้งเดียว
  ในวันโอนกรรมสิทธิ์ (สำหรับขนาดห้อง 31 ตารางเมตร)

  49,600 บาท

 • 3
  หากมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือขายต่อให้คนอื่น คนที่เข้ามาใหม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางอีกหรือไม่
 • ในกรณีที่มีการขายต่อหรือโอนกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ไม่ต้องชำระค่าส่วนกลางและเงินกองทุนเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์รายใหม่ยังจะได้รับโอนสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้รับจาก ดิ เอนเนอร์จี้  อีกด้วย

 • 4
  สปอร์ตคอมเพล็กซ์มีพื้นที่/อุปกรณ์เพียงพอหรือไม่ เล่นได้ตลอดชีพจริงหรือ ญาติ และเพื่อนสามารถใช้บริการได้ด้วยหรือไม่
 • อาคาร ดิ เอนเนอร์จี้ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ มีพื้นที่บริการกีฬาเกือบ 10,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ฟิตเนสที่ทันสมัยกว่า 200 ชิ้น และพรั่งพร้อมด้วยกีฬามากมาย อาทิ โบว์ลิ่ง 4 เลน สควอช เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล สนุกเกอร์ พูล และห้องฝึกซ้อมมวย นอกจากนี้ยังมีคอกม้า สนามฝึกขี่ม้า และการให้บริการกีฬาทางน้ำ อีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ทางโครงการได้เตรียมไว้จะมีความเพียงพอ และพร้อมให้บริการแก่ลูกบ้านทุกท่าน สมาชิกเจ้าของห้องชุด ดิ เอนเนอร์จี้ สามารถเข้าใช้บริการฟิตเนสและเล่นกีฬาที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ได้ฟรีตลอดชีพ และเป็นบริการที่สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับเจ้าของห้องชุดและครอบครัวเท่านั้น ไม่เปิดรับสมาชิกภายนอก โดยจะมีการจัดตารางเวลาในการใช้บริการแต่ละประเภทโดยการให้สมาชิกจองล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

  ** สปอร์ตคอมเพล็กซ์ เป็นทรัพย์สินของบริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่นำเงินค่าส่วนกลางมาใช้แต่อย่างใด **

Whatever you want to know about The Energy, you will find the answer here. A
 • 5
  ใช้ชีวิตที่นี่ ไม่ต้องใช้เงิน คืออะไร
 • ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน บ้านที่มาพร้อมสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะเจ้าของห้องชุด ในการเป็นสมาชิกตลอดชีพของ ดิ เอนเนอร์จี้ ที่ให้สมาชิกใช้บริการฟรีกับ ดิ เอนเนอร์จี้ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สปอร์ตเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่และฟิตเนสครบวงจร ทั้งที่หัวหิน และในทุกที่ของโครงการในอนาคต (เขาใหญ่ กรุงเทพ และพัทยา) และทุกๆ ปีรับฟรี ดิ เอนเนอร์จี้ พ้อยท์ แต้มคะแนนที่จะได้สามารถใช้แลกรับบริการห้องพัก และรับประทานอาหารในโรงแรมระดับหกดาวของ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน และโครงการในอนาคต (เขาใหญ่ กรุงเทพ และพัทยา) และสามารถนำแต้มคะแนนมาแลกชำระค่าน้ำ-ค่าไฟ หรือแลกใช้บริการสุดพิเศษมากมาย ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ จึงทำให้สมาชิกของ ดิ เอนเนอร์จี้  ใช้ชีวิตที่ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน ได้โดยไม่ต้องใช้เงิน

 • 6
  คะแนน The Energy Point คืออะไร
 • ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน บ้านที่มาพร้อมสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะเจ้าของห้องชุด และทุกๆ ปีสมาชิก ดิ เอนเนอร์จี้ จะได้รับคะแนน (The Energy Point ) เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนน จำนวนคะแนนที่จะได้รับแตกต่างไปตามขนาดห้องชุดของสมาชิก สมาชิกสามารถนำคะแนนดังกล่าวมาแลกรับบริการหลากหลายตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมือง ตามอัตราที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้ชีวิตที่นี่ ไม่ต้องใช้เงิน

 • 7
  หลักการใช้คะแนนเป็นอย่างไร
 • เจ้าของห้องชุดจะได้รับคะแนนทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปี โดยคะแนนที่ได้รับฟรี ในแต่ละปีจะมีอายุใช้งานได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีเดียวกัน เจ้าของห้องชุดสามารถนำคะแนนมาแลกรับบริการต่างๆ ตามอัตรากำหนด เช่น การใช้บริการห้องพักในโรงแรม The Energy ด้วยคะแนนเริ่มต้น 150 คะแนน / 1 ห้องพัก / คืน การใช้บริการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (บุฟเฟ่ต์) ในห้องอาหารของโรงแรม ด้วยคะแนนเริ่มต้น 30 คะแนน / คน การใช้บริการรถลิมูซีน ด้วยคะแนนเริ่มต้น 2 คะแนน ต่อระยะทางรับ-ส่ง 1 กิโลเมตร และการใช้บริการทำความสะอาดห้องพัก ด้วยคะแนนเริ่มต้น 30 คะแนน หรือนำคะแนนมาแลกชำระค่าน้ำและค่าไฟ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • 8
  เจ้าของห้องชุดสามารถนำแขกไปพักที่โรงแรม The Energy ได้หรือไม่
 • เจ้าของห้องชุดสามารถใช้คะแนนของเจ้าของห้องชุด แลกการใช้ห้องพักในโรงแรมของ The Energy  ให้กับแขกของสมาชิกได้

 • 9
  การจองที่พักโรงแรม จะต้องจองล่วงหน้ากี่วัน
 • จะมีการระบุอย่างชัดเจนในเงื่อนไขการจองและการใช้คะแนนที่เจ้าของห้องชุดจะได้รับ

 • 10
  ญาติหรือเพื่อนของเจ้าของมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมด้วยหรือไม่
 • การใช้คะแนนแลกเข้าพักและรับประทานอาหารในโรงแรม ดิ เอนเนอร์จี้ หรือแลกใช้บริการต่างๆ ต้องใช้โดยสมาชิก ดิ เอนเนอร์จี้ ผู้เป็นเจ้าของคะแนนเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นการใช้เพื่อให้บริการกับแขกของสมาชิก

Whatever you want to know about The Energy, you will find the answer here. B
 • 11
  จะทำอย่างไรกับคะแนนสะสมที่จะหมดอายุ หากไม่ค่อยได้ไปพัก
 • แต้มคะแนน ดิ เอนเนอร์จี้ พอยท์ (The Energy Point) ที่สมาชิกได้รับฟรีทุกปี ในวันที่ 1 มกราคม จะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน เมื่อครบกำหนดดังกล่าว คะแนนที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุ ไม่สามารถสะสม เข้ากับคะแนนที่จะได้รับใหม่ และไม่สามารถแลกกลับเป็นเงินสดได้

 • 12
  ห้องชุดตกแต่งพร้อมอยู่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้าง
 • ห้องชุดทุกห้องออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในอย่างลงตัว ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น ทีวี LED เตาไมโครเวฟ และตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจให้ครบพร้อมสำหรับการเข้าอยู่ ตามประเภทของห้องพัก ซึ่งท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก (ลิ้งค์ Project Info)

 • 13
  ไกลจากตัวเมืองหัวหินมากไหม หากไม่มีรถส่วนตัวจะสามารถเดินทางด้วยวิธีใดได้บ้าง
 • จากโครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไปยังตลาดหัวหิน ประมาณ 10 นาที ซึ่งทาง ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน มีรถลีมูซีนให้บริการรับ-ส่ง โดยสามารถใช้คะแนนแลกรับบริการได้

 • 14
  จำนวนห้องชุดมีจำนวนมาก จะแออัดหรือไม่ จัดวางผังอย่างไร
 • แม้ว่าห้องชุดในโครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน จะมีจำนวนค่อนข้างมาก แต่ไม่รู้สึกแออัด เนื่องจากตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางกว่า 130 ไร่ (สนามหลวงมีพื้นที่ประมาณ 74 ไร่ และตลาดนัดสวนจตุจักร มีพื้นที่ประมาณ 68 ไร่) โดยเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีอาคารปกคลุมถึง 95 ไร่ หรือมากถึง 73% ของที่ดิน นอกจากนี้การสัญจรภายในอาคารยังกว้างขวางสะดวกสบาย เพราะแต่ละอาคารมีจำนวนห้องชุดสูงสุดเพียง 181 ยูนิต มีลิฟท์โดยสาร 2 ตัว และทางเดินส่วนกลางภายในอาคารกว้างถึง 1.80 เมตร

  นอกจากจะไม่แออัดแล้ว ทุกห้องยังเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามได้กว้างไกล ด้วยการจัดวางอาคารเป็นกลุ่มๆ รายล้อมพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางที่ ออกแบบจัดวางภูมิทัศน์ ให้สัมผัสถึงบรรยากาศของการพักผ่อน และอาคารฝั่งตรงข้ามทุกหลังอยู่ห่างไกลกันมากกว่า 20 เมตร

 • 15
  ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไร
 • *ติดตั้งระบบคีย์การ์ดควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่แต่ละโซน และแต่ละอาคาร

  *ระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจการณ์เฝ้าระวังภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง

  *เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

 • 16
  ชาวต่างชาติสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่
 • ชาวชาติต่างทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ รวมกันแล้ว ไม่เกินอัตราร้อยละ 49 ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

 • 17
  สามารถเปิดให้คนอื่นเช่าได้หรือไม่
 • เจ้าของห้องชุดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ย่อมให้เช่าห้องชุดได้ และผู้เช่าก็สามารถใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุดได้ตามข้อบังคับอาคารชุด แต่สมาชิกภาพ ของสปอร์ตคอมเพล็กซ์ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ให้กับสมาชิก ดิ เอนเนอร์จี้  ยังคงสงวนสิทธิ์ไว้ให้บริการเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเท่านั้น

 • 18
  อยากทราบว่าใครคือเจ้าของโครงการ
 • โครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน ดำเนินการโดยบริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและเจ้าของโครงการอาคารบ้านราชประสงค์ โรงแรมอนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท ถนนราชดำริ และโครงการ บ้านนวธารา รีสอร์ท คอนโดมิเนียม ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้เปิดโครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน ในปี พ.ศ. 2555 ในอนาคตอันใกล้ ดิ เอนเนอร์จี้ ที่ เขาใหญ่ กรุงเทพฯ และ พัทยา

Whatever you want to know about The Energy, you will find the answer here. C
 • 1
  เครียร์ชัด ฟรี!! ค่าส่วนกลางตลอดชีพ ทำได้อย่างไร
 • The_Energy_Infographic_Ep1-09-01

 • 2
  4 เหตุผลสำคัญ ทำไมต้องเลือก"บลจ บัวหลวง"ที่บริหารกองทุนให้กับ The energy huahin
 • The_Energy_Infographic_Ep2-01-01

 • 3
  9 เหตุผลที่ทำไม The energy huahin จึงพิเศษกว่าใครๆ
 • The_Energy_Infographic_Ep3_2-01

 • 4
  The energy point ที่สุดของการใช้ชีวิตที่ "ไม่ต้องใช้เงิน"
 • The_Energy_Infographic_Ep4-01