TH / EN

ข้อมูลโครงการผังรวมโครงการ เฟส 1 โซน D อาคาร D5 ชั้น 3

ผังรวมโครงการ เฟส 1 โซน D อาคาร D5 ชั้น 3

ชั้น 3

ชั้น 3
ชั้น 3 ประเภท A 0ประเภท A 1ประเภท A 2ประเภท A 3ประเภท A 4ประเภท A 5ประเภท A 6ประเภท A 7ประเภท A 8ประเภท A 9ประเภท C 10